Personen met een beperking

Voor uw bezoek

U wenst een dag door te brengen in één van onze parken? Wij heten u alvast van harte welkom. De Plopsa-parken werden ontworpen met de grootste zorg en aandacht voor al onze bezoekers. Onze parken zijn dan ook vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn voor hen speciale voorzieningen.

Je kan je eigen rolstoel gebruiken tijdens je bezoek of een rolstoel reserveren. Het is aangeraden om je rolstoel tijdig vooraf te reserveren via deze link. Het aantal beschikbare rolstoelen is immers gelimiteerd.

Onderstaande gids werd samengesteld om uw verblijf in onze parken zo aangenaam mogelijk te maken en uw dag zo goed mogelijk voor te bereiden. Het overloopt de voorzieningen en diensten waarvan u als persoon met een beperking gebruik kunt maken en geeft u een beter zicht op het beleid dat wij hanteren inzake de toegang tot attracties voor personen met een beperking.

Parkeren

In alle Plopsa-parken zijn aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen aanwezig. Deze plaatsen zijn beschikbaar voor houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking. De parking is voor iedereen betalend.

Toegangstickets

Plopsa hanteert voordeeltarieven voor personen met een beperking. Deze tickets zijn enkel te koop aan het onthaal in de Plopsa-parken. Aangezien onze medewerkers niet bevoegd zijn om enige beoordeling te maken inzake een (niet) zichtbare beperking vragen wij om altijd een geldige verklaring* van een onafhankelijke arts voor te leggen waarin bevestigd wordt dat u niet in staat bent om zonder hulp het park en/of de attracties te bezoeken en/of niet in staat bent om wachtrijen te doen. Indien u rolstoelgebruiker of blind bent, dient u deze verklaring niet voor te leggen. De begeleider van een rolstoelpatiënt of blinde krijgt gratis toegang. Voor andere begeleiders gelden de normale toegangstarieven. De begeleider moet minimaal 15 jaar zijn (in Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit is de minimumleeftijd voor een begeleider 18 jaar). Na de aankoop van uw ticket ontvangt u een armbandje. Dit geeft u toegang tot de alternatieve toegang van de attracties. Gelieve altijd uw armbandje te dragen en op vraag te tonen.

* De verklaring mag maximaal 1 jaar oud zijn.

European Disability Card

European Disability Card is een kaart die de toegang van personen met een beperking tot vrijetijdsbesteding wil vergemakkelijken. Ook Plopsa maakt deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. Op simpel vertoon van je European Disability Card kan je aan de kassa van een Plopsa-park een ticket ≥ 1m verkrijgen aan een verminderd tarief.

Meer info of een European Disibilty Card aanvragen kan hier.

Voorrangsbandjes

In Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit is het niet mogelijk om van deze regeling gebruik te maken.

Het voorleggen van de European Disability Card aan de kassa van onze parken volstaat om van het voordeeltarief te genieten, maar jammer genoeg niet om gebruik te maken van de voorrangsbandjes. Deze kaart wordt immers ook uitgereikt aan personen van wie de beperking geen obstakel vormt om te kunnen aanschuiven in lange wachtrijen.

Om gebruik te kunnen maken van de voorrangsbandjes vragen wij u daarom een attest van een onafhankelijke (huis)arts mee te brengen. Dit attest mag max. 1 jaar oud zijn en hierin dient bevestigd te worden dat de persoon in kwestie mentaal en/of fysiek niet in staat is in lange wachtrijen aan te schuiven. Hiervoor kan ook een geldig attest van de FOD gebruikt worden, op voorwaarde dat hierop in totaal ten minste 7 punten werden toegekend (in alle pijlers samen). Rolstoelgebruikers en blinden dienen deze attesten niet voor te leggen.

Om de wachttijden te beperken vragen we u onderstaand ‘Formulier Kennisname’ op voorhand af te drukken en in te vullen.